Kyrkogårdar

S:t Sigfrids Griftegård -
Utvidgning

Borås

Gunnareds kyrkogård

Göteborg

Brämhults kyrkogård -
Utvidgning

Brämhult

Lilla Aska Griftegård

Linköping

Karlsro kyrkogård

Halmstad

Fristad kapell

Fristad

Minneslund -
Lindome

Göteborg

Ny kyrkogård -
Toarp

Dalsjöfors

Askminneslund

Herrljunga

Tävling - Askminneslund

Göteborg

Gravkartor

Fristad, Lindome, Herrljunga m.fl

Djurbegravningsplats

Borås

Sandhults kyrkogård -
Nybyggnad av urngravplatser

Sandhult

Thå kyrkogård - Ombyggnad
av minneslund

Sandhult

S:ta Birgittas Griftegård -
Nybyggnad av minnesplats

Borås