LSS- och SoL-boenden

LSS-boende Skogsfrugatan

Nybyggnad

Borås

LSS-boende Gyllingtorpsgatan

Nybyggnad

Borås

SoL-boende Teknikgatan

Nybyggnad

Borås

Fler referensprojekt