Trafikanläggningar

Idétävling, Flygfältsvägen

Åleborg, Finland

Vulkanus, Parkeringshus

Borås

Kungsbron, Parkeringsdäck

Borås

Kv. Astern vid Rv 40

Pulsen Borås

Utredning E4 genom Jönköping,
Stadsbild och Landskapsbild

Bussterminal och Parkering

Fristad

GCM-väg längs Viskan

Borås

Bussterminal och parkering
vid Tranängsskolan

Tranemo

Parkering och bussgata -
Knalleland

Borås

P-Hus Nybron - Planteringar
och utsmyckningar

Borås

Cirkulationsplats,
Allégatan - Fabriksgatan

Borås

Cirkulationsplats,
Källbäcksrydsgatan

Borås

Cirkulationsplats -
Skaraborgsvägen

Borås

Vedensgatan - Fartdämpande
åtgärder GCM-väg

Borås

Sjöbotorggatan

Borås

Olofsholmsgatan samt
parkering Kungsbron

Borås

GC-bro samt väganslutningar
Alingsåsvägen

Borås

Laggarebo

Svensgärde

Skräddaregatan

Svensgärde

Viared Västra

Borås

Viared Norra

Borås

Nordskogen

Borås