Mark & Landskap
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

Mark & Landskap
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

Mark & Landskap
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP

Ett projekterande kunskapsföretag

Mark & Landskap
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

Ett projekterande kunskapsföretag

Landskapsarkitektur och
Markprojektering

Från idé och gestaltning till
färdig bygghandling

Vi arbetar bland
annat med:

– Skolor och förskolor
– Lekplatser
– Stadsmiljö
– Parker
– Torg
– Särskilt boende
– Bostadsområden
– Äldreboenden
– Kontor och handel
– Kyrkogårdar
– Detaljplaner
– Vägar och VA

Ett projekterande kunskapsföretag

Landskapsarkitektur och
Markprojektering

Från idé och gestaltning till
färdig bygghandling

Vi arbetar bland
annat med:

Uppdrag:

  • Planering
  • Utredning
  • Gestaltning
  • Projektering

Mål:

att väga samman intressen och värden till en attraktiv och långsiktigt hållbar utemiljö som skapar välfungerande rum för livet i staden liksom i det omgivande landskapet.

Vi kallar vår arbetsmodell: Integrerad projektering.

Modellen bygger på att vi jobbar parallellt i projekten. Att inte göra en sak i taget utan att redan från projektets början ha med de tekniska frågorna så att utformningen blir optimal inte bara med hänsyn till estetik och brukarfunktion utan även i fråga om masshantering, infrastruktur, dagvatten, VA-hantering mm.

I ett tidigt skede gör vi också en genomgång av detaljplaneförutsättningar, befintliga ledningar, befintlig vegetation och anläggningar mm.

att väga samman intressen och värden till en attraktiv och långsiktigt hållbar utemiljö som skapar välfungerande rum för livet i staden liksom i det omgivande landskapet.

ARBETSMODELL:

Vi kallar vår arbetsmodell: Integrerad projektering.

Modellen bygger på att vi jobbar parallellt i projekten. Att inte göra en sak i taget utan att redan från projektets början ha med de tekniska frågorna så att utformningen blir optimal inte bara med hänsyn till estetik och brukarfunktion utan även i fråga om masshantering, infrastruktur, dagvatten, VA-hantering mm.

I ett tidigt skede gör vi också en genomgång av detaljplaneförutsättningar, befintliga ledningar, befintlig vegetation och anläggningar mm.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG:

Vildmarkens förskola

Alideberg, Borås

Nybyggnation

Byggår: 2018-2019

Uppdragsgivare: Borås stad

EXEMPEL PÅ UPPDRAG:

Östermalmsgårdens förskola

Borås

Nybyggnation

Uppdragsgivare: Borås stad

EXEMPEL PÅ UPPDRAG:

Vildmarkens förskola

Alideberg, Borås

Nybyggnation

Byggår: 2018-2019

Uppdragsgivare: Borås stad

0
års erfarenhet
0
års erfarenhet