Vad gör vi?

Vårt huvudsakliga fackområde är landskapsarkitektur, mark, väg och VA innefattande markprojektering från idé och gestaltning till färdig bygghandling för alla sorters anläggningar, detaljplaner, skötselplaner, markbesiktningar, markkontroll mm.

Projektering
Våra uppdrag omfattar både offentlig och privat sektor.

Inom offentlig sektor har vi utfört uppdrag i samband med byggnation av skolor, förskolor, äldreboenden, parker, torg, kyrkogårdar, gator, vägar, VA mm.

De uppdrag vi utfört inom privat sektor är till stor del knutna till bostäder så som bostadsområden med flerfamiljshus, såväl hyres- som bostadsrätt och villaområden. Uppdragen har varit både nyproduktion och ombyggnader/ miljöförbättringar.

Inom privat sektor har vi även utfört uppdrag i samband med byggnation av industrier, kontor mm.

Övrigt

Kostnadsberäkning, kontroll och besiktning har vi utfört i samband med de flesta typer av markanläggningar.

Vi har även upprättat detaljplaner samt utfört gestaltning och utformning som underlag för detaljplanearbete och miljökonsekvens-beskrivningar. I samband med detaljplaner har vi även utfört dagvattenutredningar mm.

Mer om oss

Projektering

Våra uppdrag omfattar både offentlig och privat sektor.
 

Inom offentlig sektor har vi utfört uppdrag i samband med byggnation av skolor, förskolor, äldreboenden, parker, torg, kyrkogårdar, gator, vägar, VA mm.

De uppdrag vi utfört inom privat sektor är till stor del knutna till bostäder så som bostadsområden med flerfamiljshus, såväl hyres- som bostadsrätt och villaområden. Uppdragen har varit både nyproduktion och ombyggnader/ miljöförbättringar.

Inom privat sektor har vi även utfört uppdrag i samband med byggnation av industrier, kontor mm.

Övrigt

Kostnadsberäkning, kontroll och besiktning har vi utfört i samband med de flesta typer av markanläggningar.

Vi har även upprättat detaljplaner samt utfört gestaltning och utformning som underlag för detaljplanearbete och miljökonsekvens-beskrivningar. I samband med detaljplaner har vi även utfört dagvattenutredningar mm.

MER OM OSS

2 st

Åke Andersson: Startade företaget och har arbetat med konsultverksamhet sedan 1979.

Anton Hollesjö: Har arbetat i företaget sedan 2002.

1990 som enskild firma. Ombildades 2007 till aktiebolag.

Mark & Landskap firar med andra ord 30+ år!

Vi kallar vår arbetsmodell: Integrerad projektering.

Modellen bygger på att vi jobbar parallellt i projekten. Att inte göra en sak i taget utan att redan från projektets början ha med de tekniska frågorna så att utformningen blir optimal inte bara med hänsyn till estetik och brukarfunktion utan även i fråga om masshantering, infrastruktur, dagvatten, VA-hantering mm.

I ett tidigt skede gör vi också en genomgång av detaljplaneförutsättningar, befintliga ledningar, befintlig vegetation och anläggningar mm.

 • Idéskisser
 • Upprättande av Bygglovshandling
 • Upprättande av Förfrågningsunderlag, Bygghandling och Relationshandling
 • Kostnadsberäkning
 • Markbeskrivning enligt AMA-Anläggning 20
 • Terrängmodeller, sektioner, massberäkningar, vägprofiler mm upprättade i Autodesk Civil 3D
 • Idéförslag, dagvattenutredning mm som underlag för detaljplaner
4.5/5

2 st

Åke Andersson: Startade företaget och har arbetat med konsultverksamhet sedan 1979.

Anton Hollesjö: Har arbetat i företaget sedan 2002.

1990 som enskild firma. Ombildades 2007 till aktiebolag.

Mark & Landskap firar med andra ord 30+ år!

Vi kallar vår arbetsmodell: Integrerad projektering.

Modellen bygger på att vi jobbar parallellt i projekten. Att inte göra en sak i taget utan att redan från projektets början ha med de tekniska frågorna så att utformningen blir optimal inte bara med hänsyn till estetik och brukarfunktion utan även i fråga om masshantering, infrastruktur, dagvatten, VA-hantering mm.

I ett tidigt skede gör vi också en genomgång av detaljplaneförutsättningar, befintliga ledningar, befintlig vegetation och anläggningar mm.

 • Idéskisser
 • Upprättande av Bygglovshandling
 • Upprättande av Förfrågningsunderlag, Bygghandling och Relationshandling
 • Kostnadsberäkning
 • Markbeskrivning enligt AMA-Anläggning 20
 • Terrängmodeller, sektioner, massberäkningar, vägprofiler mm upprättade i Autodesk Civil 3D
 • Idéförslag, dagvattenutredning mm som underlag för detaljplaner
4.5/5