MARK & LANDSKAP
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

Landskapsarkitektur och
Markprojektering

Från idé och gestaltning till
färdig bygghandling

Vi arbetar bland
annat med:

– Skolor och förskolor
– Lekplatser
– Stadsmiljö
– Parker
– Torg
– Särskilt boende
– Bostadsområden
– Äldreboenden
– Kontor och handel
– Kyrkogårdar
– Detaljplaner
– Vägar och VA

- Landskapsarkitektur och markprojektering

- Från idé och gestaltning till färdig bygghandling

Vi arbetar bland annat med:

- Skolor och förskolor
- Lekplatser
- Stadsmiljö
- Parker
- Torg
- Särskilt boende
- Bostadsområden
- Äldreboenden
- Kontor och handel
- Kyrkogårdar
- Detaljplaner
- Vägar och VA

0
års erfarenhet
0
års erfarenhet