Mark & Landskap
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

MARK & LANDSKAP
i Väst AB

Ett projekterande kunskapsföretag

Ett projekterande kunskapsföretag

Landskapsarkitektur och
Markprojektering

Från idé och gestaltning till
färdig bygghandling

Vi arbetar bland
annat med:

– Skolor och förskolor
– Lekplatser
– Stadsmiljö
– Parker
– Torg
– Särskilt boende
– Bostadsområden
– Äldreboenden
– Kontor och handel
– Kyrkogårdar
– Detaljplaner
– Vägar och VA

Ett projekterande kunskapsföretag

Landskapsarkitektur och
Markprojektering

Från idé och gestaltning till
färdig bygghandling

Vi arbetar bland
annat med:

EXEMPEL PÅ UPPDRAG:

Vildmarkens förskola

Alideberg, Borås

Nybyggnation

Byggår: 2018-2019

Uppdragsgivare: Borås stad

0
års erfarenhet
0
års erfarenhet